Underjordiskt garage i Rotermannkvarteret

När du bygger under ett värdefullt kulturarv måste du alltid vara extra försiktig. Specialkunskaper och planering behövs när marken är svag och de ovanliggande historiska strukturerna är sköra.

Sådana var förutsättningarna för våra ingenjörer när de skapade ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar i Rotermannkvarteret, ett före detta industriområde mitt i Tallinn, Estland som har fått nytt liv som ett modernt shopping-, nöjes-, affärs- och bostadsområde.

Det nyligen ombyggda fabriksområdet har blivit ett arkitektoniskt landmärke och en av stadens främsta sevärdheter. Därmed fanns ingen felmarginal när ett parkeringsgarage skulle byggas tillsammans med tre nya butiks-, kontor- och lägenhetsstrukturer direkt ovanför. För en av dessa skulle dessutom byggnadens fasad bevaras.

Arbeta på svag mark

Uppgiften var allt annat än enkel, berättar Veikko Vapper, enhetschef för geoteknik vid Lemminkäinen i Baltikum. "Den stora utmaningen är att det här är en gammal havsbotten, med lösa marklager", säger han.

Till råga på allt är grundvattennivån ovanligt hög eftersom man är cirka 500 meter från Tallinn-bukten. "Nivån ligger på 1,5 till 2 meter från marken, så vi fick minimera inflödet av vatten för att förhindra sättningar i närheten av byggnaderna och de underjordiska ledningssystemen", konstaterar han.

"Ett sånt här projekt har aldrig tidigare genomförts i Estland", säger Deivy Paavo från kunden Dollimar Invest och konstaterar att utöver att bevara de historiska murarna har säkerheten varit högprioriterad.

Sköna vibbar, inga vibrationer

Eftersom garagets bottenplattan ligger nästan sju meter under grundvattennivån var det viktigt att övervinna det enorma trycket. En del av lösningen låg i att installera sponter som omger utgrävningen som en permanent struktur – detta har inte förekommit tidigare vid liknande projekt i Estland. Pumpar och dräneringssystem var också viktiga.

Markförskjutning och skador på byggnaderna ovanför och i närheten förhindrades genom att begränsa vibrationerna till ett minimum. Vi installerade sponterna med en särskild utrustning med låg vibrationsnivå och övervakade läget genom att placera sensorer och hundratals geodetiska mätpunkter på närliggande byggnader.

Något som oroade teamet mycket var en 53-meters tegelskorsten som står direkt ovanpå det som skulle bli garageområdet. Genom att kombinera en stödmur av bärande stödpålar samt spänningstrådar kunde belastningarna tas och skorstenen hållas stabil.

Viktigt för helheten

Vi arbetade med att hitta lösningar tillsammans med Paavos team samt expertkonsulter från Tallinns tekniska högskola. "Arbetsrelationen med Lemminkäinen har varit mycket god", säger Paavo.

Den underjordiska parkeringen är viktig för Rotermanns butiker och kontor och kommer att ha stor betydelse för att locka hyresgäster till vad som kommer att bli områdets andra bostadshus.

Resultatet kommer att förbättra allmänhetens åtkomst till den populära sevärdheten samt bevara områdets unika karaktär och se till att området är ett precis lika levande arbets-, bostads- och kulturområde som planerarna föreställde sig.

Text: Steve Roman
Bilder: Sergei Zjuganov