Från ödemark till tätort

Ett nytt område växer fram i Pasila i Helsingfors, där det behövs många infrastrukturella tjänster på en begränsad yta.

Den nylagda asfalten glänser i höstsolen. En spårvagn slamrar förbi medan Lemminkäinens medarbetare lägger sista handen vid asfalteringen på Pasilankatu.

Asfalteringen döljer de nya värme- och kylningsrören som Lemminkäinen har installerat under jord för Helen Ltd. Det finns också strukturer för framtida infrastrukturinstallationer. Centrala Pasila ser kanske fortfarande ganska öde ut, men orten växer och utvecklas. 2040 kommer Pasila att ha plats för 20 000 boende och jobb till 50 000. Här finns också Tripla, ett nytt shoppingcentrum. För allt detta krävs vatten, el, värme och datakommunikation.

"Vi har lagt allt som går att lägga under jord, men stora delar är orörda. Teleoperatörernas kablar för datakommunikation gick till exempel rakt igenom byggarbetsplatsen. Vi var tvungna att vara försiktiga vid sprängningsarbetet", säger Jani Laru, förman på Lemminkäinen.

Samtidigt förbereder vi en ny linjesträckning för Teollisuuskatu. Den kommer att ge biltrafik tillträde till centrala Pasila via en gammal järnvägstunnel. En fil för bilar placeras på ömse sidor om tunneln.

"Lokalinvånarna får därmed en bättre organiserad trafik", säger Sauli Kivivuori, projektledare på Helsingfors stads byggnadskontor.

Liten yta med många utmaningar

Byggnadskontoret valde entreprenör via en konkurrensutsatt upphandling. Huvudkriteriet var priset, men anbudsgivarna måste också ha en plan för skydd mot den grå marknaden, samt kunna uppvisa tillräckligt bra kvalitetssäkringssystem och -planer samt ha RALA-behörighet. RALA-behörighet utfärdas av Byggandets Kvalitet i Finland och syftet är att bevisa ett företags kompetens, ansvar och tillförlitlighet för kunder och intressenter.

"Vi ville samarbeta med ett stort företag som kan hantera krävande projekt i ett område med mycket aktivitet", säger Kivivuori. Projektet är indelat i två faser och är stadsbyggnation av högsta klass. Förutom asfaltering och reparationer av gator genomförde vi sprängningsarbeten, ersatte infrastruktur och lade ny räls för spårvagnar på Pasilankatu.

På Teollisuuskatu grävde vi ut 13 000 kubikmeter fast berg för att ge plats för gatudragningen och två broar. Vi byggde också stödstrukturer för tunneln och under de intilliggande bostadshusen.

"Byggarbetsplatsen är liten ytmässigt men omfångsrik när det gäller innehållet", säger Laru.

Avsikten var ursprungligen att projektet skulle slutföras vid utgången av 2016, men ändrade planer gör att det står färdigt först våren 2017. Kunden har till exempel beställt ytterligare förstärkningsarbeten från oss under projektet.

"Det är viktigt för kunden att entreprenören har kapacitet att hantera överraskningar", säger Kivivuori.

Stadslivet pågår kring byggarbetsplatsen

Trots byggarbetsplatsen pågår livet i staden dygnet runt. Omläggningarna av trafiken ställer krav på invånarnas tålamod. Spårvagnslinjen 7 fick ersättas med en busslinje medan rälsen byggdes om. På Teollisuuskatu stängdes en fil för bilar av, vilket ledde till trafikstockningar, särskild under rusningstid.

"Teollisuuskatu är en trafikerad gata, och på Pasilankatu finns det många fotgängare. Man kan inte undvika att stora projekt påverkar människors vardag", säger Laru.

Flera byggföretag arbetar med många olika projekt på liten yta. Skanska arbetade under sommaren med en försörjningstunnel för vatten under byggarbetsplatsen. YIT bygger bostadshus vid Teollisuuskatu, och under dem bygger vi en förstärkningsvägg. Våra tillträdesvägar går genom andra företags byggarbetsplatser.

"Vi har regelbundna gemensamma möten. Trots en del tillfälliga utmaningar får vi plats allihop", säger Laru.

Text Juho Paavola