Experter på landningsbanor

Framgångsrika landningsbaneprojekt kräver yrkesskicklighet, lämplig utrustning och en flexibel inställning. Viktigast är erfarenheten.

Stränga krav gäller för asfaltering av landningsbanor på flygplatser. Kunden anger ramarna och tidsplanen eftersom varje renoveringsdag innebär lägre intäkter för flygplatsoperatören.

När du väljer entreprenör är priset endast en av de faktorer som påverkar valet. Kunden behöver en entreprenör som med all säkerhet kommer att kunna slutföra projektet.

"Projektet måste planeras noga. När arbetet börjar finns ingen tid för förseningar", säger projektledare Hannu Nenonen från Lemminkäinen.

Laboratoriearbetet i samband med planeringen av asfaltering av landningsbanor är krävande och förutsätter en hög grad av yrkesskicklighet. Asfalten måste klara tunga laster, kemikalier och varierande väderförhållanden. Asfalteringsutrustningen ska också anpassas för att säkerställa effektivitet och hög kvalitet.

"Tidigare erfarenhet är den enda garantin för väl fungerande projekt", säger Nenonen. Vi har stor erfarenhet – här är några exempel på våra landningsbaneprojekt i Norden.

Inga marginaler

Plats: Helsingfors flygplats, Finland
Kund: Finavia
Tid: 2012–2015

Först fräste och asfalterade vi landningsbana 3 och banorna där planen taxar ut på Helsingfors-Vanda flygplats. Sedan asfalterade vi övriga nivåer och huvudlandningsbanan 1.

Kunden prioriterade framförallt tre faktorer: flygsäkerhet, kvalitet och snabbt slutförande. "Arbetskvaliteten ska vara så hög att ingenting behöver göras om. Tidsplanen är stram utan några som helst marginaler. Entreprenören ska ha kapacitet, beprövad yrkesskicklighet och flexibilitet", säger Ari Sireeni, projektledare på Finavia. Vi avslutade den första fasen av projektet med Finavia. Kunden och entreprenören planerar arbetet tillsammans. "Partnerskapet passar för en trafikerad flygplats eftersom kommunikationen måste vara smidig", säger Nenonen.

Arbeta nattskift

Plats: Tromsö flygplats, Norge
Kund: Avinor
Tid: Juni–juli 2015

En av de mest trafikerade flygplatserna i Tromsö i Norge hade bara en landningsbana som var i drift under hela projektet. Vi arbetade från midnatt till sex på morgonen och tände tillfälligt en kilometerlång sträcka av landningsbanan för ambulansflygplan. På grund av de krävande omständigheterna och den snäva tidsplanen koncentrerade vi alla våra asfalterings-, infrastruktur- och vägbyggnadsresurser till flygplatsen. Vi använde endast våra egna medarbetare, vilket krävde en del extra administrativt arbete men visade sig vara nyckeln till framgång.

Snabbare, snabbare, snabbare

Plats: Sönderborg, Danmark
Kund: Sönderborgs kommun
Tid: Juni 2015

Vi har ansvarat för underhållet av Sönderborgs flygplats i södra Danmark sedan 2008. Behovet av att ersätta asfalten uppstod i samband med den senaste årliga översynen.

Eftersom flygplatsen bara hade en landningsbana var det viktigt att arbetet snabbt kunde slutföras. Vårt team på 70 personer arbetade oavbrutet i 30 timmar på den 1,8 kilometer långa och 30 meter breda landningsbanan. Även om vi bara hade en helg på oss att slutföra projektet, var det viktigt att asfalten och arbetet var av högsta kvalitet. Vi fyllde asfaltmataren och när en lastbil hade lastats av kördes den tillbaka till asfaltfabriken så att den kunde lastas på nytt.

Asfalt vid Norra ishavet

Plats: Andøya, Norge
Kund: Forsvarsbygg
Tid: Augusti 2013 till november 2014

Eftersom Andøya militärflygplats ligger vid Norra ishavet fick vi handskas med havet, iskalla vindar och snö. Det arktiska klimatet och avisningsmedlen hade slitit ut landningsbanan och lösa stenar innebar en risk för flygplanen. Vi fräste asfalten under vintern och ersatte den följande sommar. Vi gjorde banan något bredare och ersatte ljusteknik, belysning och inlopp för regnvatten. Vi stabiliserade betongplattorna under asfalten mot tjällyftning med hjälp av gummimaskor. En kortare landningsbana fanns tillgänglig för flygplan under arbetet. Det nära samarbetet med kunden var nyckeln till framgång.

En asfaltfabrik till en ö

Plats: Svalbard flygplats, Longyear, Norge
Kund: Avinor
Tid: 2006

På grund av det arktiska klimatet och de tuffa väderförhållandena hade landningsbanan i Svalbard spruckit. Vi fräste den gamla beläggningen och ersatte asfalten på landningsbana, taxibanor och flygplatsnivåer. Svalbard, en skärgård med färre än 2 700 invånare, ligger långt in i Ishavet, vilket bjöd på utmaningar. Då lokal produktion saknades levererade vi en asfaltfabrik och andra nödvändiga material till platsen. Eftersom temperaturen i Svalbard varierar mellan -44 °C och 22 °C krävdes stor skicklighet för att hitta rätt asfaltblandning.

Text: Juho Paavola