Lemminkäinen – en stark spelare bland byggföretagen

Lemminkäinen är experter på komplexa infrastruktur- och byggnadskonstruktioner i norra Europa och en av de största beläggningsföretagen på sin marknad. 

I Sverige arbetar vi över hela landet och främst med grundläggning, tunnel- och bergarbeten samt beläggning. Våra experter utvecklar hela tiden nya produkter och lösningar, vilket ger våra uppdragsgivare tillgång till den senaste och mest effektiva tekniken.

Med över 100 års erfarenhet kan vi erbjuda genomtänkta lösningar och nya samarbetsmodeller i krävande projekt. Alla våra projekt byggs på ett säkert och hållbart sätt, med hög kvalitet och människors behov i fokus.

Tillsammans med våra kunder och 4 700 medarbetare bygger vi ett hållbart och ansvarsfullt samhälle. I Sverige är vi ca. 150 anställda (år 2016). Koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,7 miljarder euro. Koncernens moderbolag Lemminkäinen Corporations aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki.