Vem söker vi?

Alla våra anställda är mycket viktiga för oss. Vi sätter stort värde på tillförlitlighet och medgörlighet med Lemminkäinens grundvärderingar.

Anställda hos Lemminkäinen främjar ett konstruktivt samarbete och respekt för andra medan de samtidigt jobbar mot en hållbar tillväxt och utveckling. Genom att göra jobbet så bra som möjligt, kan vi bidra till att uppnå Lemminkäinens gemensamma mål.

Lemminkäinens anställda kännetecknas av deras höga kvalitet, professionalitet, stolthet, höga arbetsmoral och driv att bli ännu bättre. 

Vi värdesätter våra anställdas förståelse för mångsidigheten i byggbranschen, deras vilja att utveckla deras yrkesskicklighet och förmågan att erbjuda god kundservice. Din inställning säger att du både kan och vill göra ditt jobb på bästa möjliga sätt.

På grund av vår globala verksamhet värderar vi även språkkunskaper högt – speciellt kunskaper i engelska och ryska. Projektledningskunskaper och en positiv inställning till arbeten i projektform är viktigt i så gott som alla positioner. Vi uppskattar även finansiell kompetens och kostnadsmedvetenhet. Anställda hos Lemminkäinen har även goda IT-kunskaper, i synnerhet vad gäller mjukvarukonstruktion.