Bli en del av Lemminkäinen

Lemminkäinen har cirka 4 700 byggnadsarbetare och andra specialister anställda i norra Europa. Omkring hälften arbetar i Finland och resten i våra andra verksamhetsländer, framför allt i Skandinavien, Ryssland och de baltiska länderna.

I Sverige arbetar vi över hela landet med främst grundläggning, spännarmering, tunnel- och bergarbeten samt beläggning. Våra experter utvecklar hela tiden nya produkter och lösningar, vilket ger våra uppdragsgivare tillgång till den senaste och mest effektiva tekniken. Vår framgång har grundats i en vilja att ständigt utvecklas.

Vår styrka är vår arbetsgemenskap. Vi har en stark laganda och våra enheter och team arbetar effektivt tillsammans. Vi stöttar varandra. Vi satsar på våra arbetsledare.

Säkerhet på arbetet är utomordentligt viktig för oss, och något som vi alla ansvarar för.

Vi fokuserar på samarbete och är resultatorienterade, men vi tror också att det är viktigt att ha roligt på arbetet. Våra chefer och arbetsledare har alltid en stark närvaro vid våra projekt och del av teamen.

Lediga tjänster