Parkeringsanläggningar och underjordiska anläggningar

Parkeringsanläggningar och andra underjordiska anläggningar

Lemminkäinen har ända sedan 1970-talet byggt krävande underjordiska parkeringsanläggningar. Vår specialitet är innovativa och kundorienterade lösningar i urbana miljöer.


Skyddsanordningar, invändig utformning av underjordiska anläggningar och underjordiska konstruktioner som parkeringsanläggningar kräver stort kunnande. Vid underjordsprojekt drar vi nytta av vår stora erfarenhet av såväl infrastruktur- som byggprojekt. Vi har genomfört flera omfattande projekt med betydande logistiska utmaningar. För oss är kontinuitet och full funktionalitet tillsammans med en effektiv projektledning centralt. Vi kompromissar aldrig vare sig med kvalitet eller tidsplaner.