Grävarbeten för specialändamål och i städer

Grävarbeten för specialändamål och i städer

Lemminkäinen har lång erfarenhet av stora projekt med stor potentiell påverkan på omgivningen. Vi har även den kompetens och det kunnande som krävs för att arbeta med stora projekt i utmanande urbana miljöer.


Grävarbeten i stadsmiljöer är ofta del av ett större underjordiskt byggprojekt, till exempel en renovering av en källarvåning eller en utgrävning för en grundläggning. Vid grävarbeten i städer utförs arbetet bredvid eller under befintliga byggnader, vilket ställer särskilda krav både på vibrationer och liknande störningar samt på det tekniska kunnandet.