Ökad trafik kräver avancerade infrastrukturlösningar

Lemminkäinen är en av de största infrastrukturbyggarna i Nordeuropa och vi skapar lösningar för knutpunkter i trafiken så att det blir lättare att ta sig fram. Tillväxt sker inte enbart ovan mark, vi är med och utvidgar städer där det finns rum – även under marken.

Vi är vana vid stora projekt och konstruktioner i utmanande stadsmiljöer och ser till att planering och byggprojekt genomförs tryggt och hållbart. Vår gedigna kompetens inom projektledning i kombination med vårt regionala nätverk och våra specialentreprenader gör oss till en oslagbar samarbetspartner.

Vi har ett omfattande utbud av tjänster inom specialentreprenader, bland annat byggande av underjordiska anläggningar, avancerade grundläggningsarbeten och grundförstärkningar.