Returasfalt av återvunnen asfalt

Returasfalt av återvunnen asfalt

Tack vare returasfalten kan vi erbjuda våra kunder en mer miljövänlig produkt.  

Vid framställande av returasfalt avlägsnas den gamla beläggningen vid bygg- och beläggningsprojekt och transporteras till en asfaltsfabrik. På plats krossas asfalten, som huvudsakligen består av krossad sten och bitumen, till användbart råmaterial som sedan används i olika typer av nya asfaltblandningar.

Återvinning av bitumenet och stenmaterialet i gammal asfalt minskar den totala processens energiförbrukning och koldioxidutsläpp samtidigt som man sparar värdefulla naturresurser då  behovet av dyrt bitumen och stora mängder krossad sten minskar.

Samma kvalitet som hos ny asfalt

Lemminkäinen har utnyttjat återanvändbart material som råmaterial ända sedan början av 1990-talet. I Finland och Danmark är Lemminkäinen branschledande när det gäller användningen av returasfalt.

Den asfalt som avlägsnas från vägar och gator kan i princip återvinnas i sin helhet och användas som råmaterial till ny asfalt som får samma kvalitet och hållbarhet som i asfalt som tillverkats av nya råmaterial.