Innergårdar och parkeringsområden

Beläggning på innergårdar och parkeringsområden

På uppfarter och parkeringsområden vill man att beläggningen ska vara jämn och ha en slät yta. Då är asfalt det rätta valet.

På parkeringsområden kan beläggningen göras i ett eller två lager. På större parkeringsområden som används av tung trafik kan man även använda sig av asfaltbetong, ABT. Med rätt planering av bärighet och dräneringsteknik, som lutningar och dränering av dagvatten, blir beläggningen på uppfarter och parkeringsområden extra hållbar.

Vill man ha en ännu slätare yta, till exempel på innergårdar och gångar kring flervånings- och småhus, är asfaltbetong oftast det bästa valet. På innergårdar där barn leker är det extra viktigt med en beläggning med slät yta.