Fräsning av asfalt och betong

Fräsning av asfalt och betong

Fräsning av asfalt och betong ger besparingar vid vägunderhåll. Metoden är billig och fräsmassorna kan återvinnas på ett miljövänligt sätt. Med kallfräsning kan en ombeläggning dessutom skjutas upp med flera år.

Vi har en mångsidig utrustning som svarar mot kundernas olika behov och över tjugo års erfarenhet av fräsnings arbeten.

Fördelarna med kallfräsning är obestridda

Kallfräsning är en utjämningsmetod där ett skikt av önskad tjocklek avlägsnas från asfalt- eller betongytan genom fräsning. Väg- och gatuarbeten kan enkelt avgränsas till de delar som kräver reparation utan ett behov att ändra höjdnivå eller kantstenshöjd i stadsförhållanden.