Asfaltbeläggningar

Asfaltbeläggningar efter behov

Lemminkäinen har ett stort urval av olika typer av asfalt. Förutom normenliga standardprodukter erbjuder vi olika typer av specialbeläggningar.

Specialbeläggningar används där standardbeläggningar inte passar lika bra, exempelvis på gator och vägar med tung trafik, stort slitage eller där bullerreducerande åtgärder är nödvändiga.

Confalt och högmodifierade asfaltmassor

Ett annat exempel är bussfiler och ytor som utsätts för tillfällig men stor punktbelastning. Där rekommenderar vi att man använder vår hållbara kompositbeläggning Confalt eller en beläggning med polymermodifierat bindemedel.

Vill du veta mer om Confalt? Här kan du ladda ner informationsbladet om Confalt (pdf)

LTA

LTA (Low Temperature Asphalt) är en effektiv tillverkningsteknik för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av LTA-teknik kan vi tillverka och lägga ut asfaltmassan vid en lägre temperatur än normalt. Trots lägre temperatur, bibehåller eller förbättrar vi asfaltmassans och beläggningens egenskaper.

Vill du veta mer om LTA (Low Temperature Asphalt)? Här kan du ladda ned informationsblad om LTA (pdf)

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja en beläggning som passar dina behov.