Asfaltbeläggningar

Specialbeläggningar efter behov

Lemminkäinen har ett stort urval av olika typer av asfalt. Vi erbjuder normenliga standardasfalter såväl som ett stort urval av specialbeläggningar.

Specialbeläggningar används på trafikleder där standardasfalt inte passar lika bra. Till exempel på gator och vägar med tung trafik och ökat slitage, vilket kräver att beläggningen är tillräckligt tjock och hård.

Confalt

Ett annat exempel är bussfiler och bussparkeringar som utsätts för tillfällig men stor punktbelastning. Då rekommenderar vi att man använder vår hållbara kompositbeläggning Confalt eller en asfalt som är hårdare än normal asfalt.

Vill du veta mer om Confalt? Här kan du ladda ner informationsbladet om Confalt (pdf)

LTA

LTA (Low Temperature Asphalt) är en effektiv beläggningsteknik för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av LTA-teknik kan vi tillverka och lägga ut asfaltmassan vid en lägre temperatur än vad vi gör normalt. Trots lägre temperatur, bibehåller eller förbättrar vi asfaltmassans och beläggningens egenskaper.

Vill du veta mer om LTA (Low Temperature Asphalt)? Här kan du ladda ned informationsblad om LTA (pdf)

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja en beläggning som passar dina behov.